Uitfrezen

Wortels, kalk, cement

Voor frezen van wortelingroei beschikt Vdvk over diverse frezen. We kunnen ook andere materialen verwijderen zoals kalk, cement, beton en afzetting van eventuele lekkage. Afhankelijk van de situatie kiezen wij voor een ketting- of wielfrees.
De wiel- en kettingfrees wordt aangedreven door middel van waterdruk die wordt geleverd door één van onze hogedrukspoelwagens.

Freeswerken van een gewortelde afvoerbuis.

Freeswerken van een gewortelde afvoerbuis is een effectieve methode om wortels, hardnekkige verstoppingen en andere obstakels te verwijderen. Het proces begint met het plaatsen van een freesmachine in de leiding, die wordt aangedreven door een elektromotor.

De freesmachine is uitgerust met een draaiende kop, die is voorzien van harde metalen snijbladen. Deze snijbladen draaien met hoge snelheid en frezen als het ware de wortels en andere obstakels weg, waardoor de afvoerbuis weer vrij komt.

Voordat het freeswerk kan beginnen, moet de afvoerbuis eerst grondig worden gereinigd om vuil en afval te verwijderen en een helder zicht op de obstakels te verkrijgen. Dit gebeurt meestal door middel van hogedrukwaterreiniging, waarbij een hogedrukspuit wordt gebruikt om het vuil weg te spoelen.

Na het reinigen wordt de freesmachine in de afvoerbuis geplaatst en begint het eigenlijke freeswerk. De operator van de machine zorgt ervoor dat de machine zich langzaam voortbeweegt door de leiding en dat de draaiende kop de obstakels wegsnijdt. Tijdens het freesproces worden de vrijgekomen deeltjes afgevoerd via de afvoerbuis.

Wanneer het freeswerk is voltooid, wordt de afvoerbuis opnieuw gereinigd om alle losgekomen deeltjes en ander vuil weg te spoelen. Een camera-inspectie wordt vervolgens uitgevoerd om te controleren of de afvoerbuis volledig vrij is van obstakels en of er geen beschadigingen aan de buis zijn ontstaan.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om na het freeswerk extra maatregelen te nemen, zoals het toepassen van relining-technieken om eventuele beschadigingen in de leidingen te herstellen.

Kortom, freeswerken van een gewortelde afvoerbuis is een effectieve methode om wortels, hardnekkige verstoppingen en andere obstakels te verwijderen. VdVK kan deze methode succesvol toepassen om uw afvoersysteem weer in optimale staat te brengen

Vraag je offerte aan!

Freeswerken zijn een ingrijpende ruiming en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Het is dus belangrijk goed geïnformeerd te zijn.

+32 474 46 99 51

August Nobelsstraat 15
9100 Sint-Niklaas

Follow on Social

Door dit formulier in te dienen ga
je akkoord met het ontvangen van
e-mailcommunicatie van ons.

Indien je geen email meer wenst te ontvangen,
kan je je ten allen tijde terug uitschrijven.