Inspectie

Algemeen

Na het ontstoppen van uw leiding spoort Keven bovendien de oorzaak van uw probleem op. Aan de hand van een camera-inspectie inspecteert hij de buizen. Indien hierbij breuken in uw leidingen of sanitair aan het licht komen, herstelt Keven die zo snel mogelijk en met een minimum aan overlast.

2 belangrijke inspecties voor een optimaal eindresultaat