Camera-inspectie

Bij een camera-inspectie van een afvoerleiding maken we gebruik van een kleine camera om de binnenkant van de buis te inspecteren en te controleren op eventuele verstoppingen en/of beschadigingen.

Het proces bestaat uit verschillende stappen:

Voorbereiding

Voordat de inspectie kan beginnen, moet de afvoerbuis worden voorbereid. Dit betekent dat de toegangen tot de buis moeten worden geopend en dat eventuele obstakels of vervuilingen moeten worden verwijderd.

Camera-invoer

De camera wordt vervolgens in de buis ingevoerd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de grootte en toegankelijkheid van de buis.

Inspectie

Terwijl de camera door de buis beweegt, wordt er continu beeldmateriaal opgenomen. Dit beeldmateriaal wordt vervolgens naar een monitor gestuurd, waar het kan worden bekeken door de inspecteur. De inspecteur kan de camera ook bedienen om verschillende delen van de buis te inspecteren en zo een grondige inspectie uit te voeren.

Rapportage

Na de inspectie wordt er een rapport opgesteld waarin eventuele beschadigingen of verstoppingen worden gerapporteerd. Dit rapport bevat ook foto’s of video’s van de buis om de bevindingen te ondersteunen. Op basis van dit rapport kan de eigenaar van de buis beslissen welke verdere acties er moeten worden genomen.

We geven een USB-stick met beelden en een verslag mee met de klant.