Geur-detectie

Geur-detectie via rook is een effectieve methode om de oorzaak van geurproblemen in een afvoersysteem te vinden. Bij deze methode wordt rook in het rioolstelsel geblazen, waarna de plaatsen waar de rook ontsnapt worden geïdentificeerd. Hierdoor kan de oorzaak van de geurproblemen worden opgespoord, zoals beschadigingen aan de rioleringsbuizen of verkeerde aansluitingen.

Het proces van geurdetectie via rook
bestaat uit verschillende stappen:

Voorbereiding

Voordat de geurdetectie kan beginnen, moeten alle toegangen tot het rioolstelsel worden gesloten en eventuele obstakels of vervuilingen worden verwijderd. De rookgenerator wordt aangesloten op het rioolstelsel en er wordt een rookmachine geplaatst die de rook in het stelsel zal blazen.

VdVK Ontstoppingen
VdVK Ontstoppingen

Rook-detectie

Wanneer de rook in het rioolstelsel wordt geblazen, zal deze ontsnappen op de plaatsen waar er zich lekkages of andere problemen bevinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij beschadigingen aan de rioleringsbuizen of bij verkeerde aansluitingen.

Identificatie

Wanneer de locaties waar de rook ontsnapt zijn geïdentificeerd, kan de oorzaak van de geurproblemen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het inspecteren met een camera van de rioleringsbuizen op beschadigingen of het controleren van de aansluitingen.

Rapportage

Na de geurdetectie wordt er een rapport opgesteld waarin de bevindingen worden gerapporteerd. Dit rapport bevat foto’s of video’s van de geïdentificeerde problemen om de bevindingen te ondersteunen. Op basis van dit rapport kan de eigenaar beslissen welke verdere acties er moeten worden genomen.